Kpss Vatandaşlık Konu Anlatım Kitabı
Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

Kpss Vatandaşlık Konu Anlatım Kitabı

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR I.DİN KURALLARI✓ Tanrı tarafından konulduğuna ve diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır.✓ Din kuralları çoğunlukla Allah ile insanlar arasındaki uhrevi ilişkileri düzenler.✓ Din kuralları […]

Fotoğraf yok
Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

Kpss Anayasa Vatandaşlık Kitabı

Kpss Vatandaşlık ve Anayasa Hazırlık SorularıKpss Vatandaşlık Deneme sınavı soruları SOSYAL HAYATI DÜZNLEYEN KURALLAR İnsan sosyal bir varlıktır ve toplu halde yaşarlar topluluk halindeki yaşama sosyal hayat adı verilir.SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR:1- Ahlak Kuralları: Kişiye […]

Fotoğraf yok
Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

Kpss Vatandaşlık Ders Notları

1- Bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kişiye ne ad verilir? Tacir 2- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaç kere referandum yapılmıştır? 7 3- Köy kurulması nasıl olur? İdari karar 4- Borcun ödenmesi için tanınan süreye ne […]

Fotoğraf yok
2020 Kpss Hazırlık

Kpss Vatandaşlık Konu Özetleri

1- Memurların adaylık süresi en az kaç yıldır? 1 yıl 2- Devlet memuru olmanın kendi iradesine bağlı olması hangi ilke ile ilgilidir? Serbestlik 3- Bakan yardımcılığı hangi yıl getirildi? 2011 4- Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine Yargıtay’dan […]

Fotoğraf yok
2020 Kpss Hazırlık

Kpss Vatandaşlık Ders Notları 2

1- TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5 2- Türk Ceza Kanununa göre sağır ve dilsizlerin tam ceza ehliyeti kaç yaşında başlar? 21 3- Kamu davası açma görevi kime aittir? Savcı 4- Yargıtay üyeleri kim […]

Fotoğraf yok
2020 Kpss Hazırlık

Kpss Vatandaşlık Ders Notları 1

1- Görevleriyle ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya konuşturma açılan mahalli idare organları veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar kim görevden uzaklaştırabilir? […]

Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

8- Sosyal Kurumlar ve Bankacılık

SOSYAL KURUMLAR ve BANKACILIK KAYNAK-1 Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)   İdari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir.   Başkanı Prof. Dr. Vahdettin ERTAŞ.   7 üyesi vardır.   Görev süresi 6 yıl.   Süresi bitenler […]

Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

Kpss Vatandaşlık Yargı – Konu Özeti

KPSS YARGI – pdf – indir KAYNAK -1 · Bağımsız mahkemeler yargı yetkisini Türk Milleti adına kullanır. · Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ödenekleri, meslekte ilerlemeleri gibi tüm işlemleri hakimlik teminatı […]

Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

Kpss Vatandaşlık Yürütme – Özet

YÜRÜTME pdf – indir KAYNAK-1 · 1982 anayasasında yürütme hem görev hem de yetki olarak açıklanmıştır. · Cumhurbaşkanının kendiliğinden yaptığı işler, bakanlar kuruluna verilen KHK çıkarma yetkisi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, OHAL KHK’sı yürütmeyi güçlendirir. · TC […]