Fotoğraf yok
Tarih Konu Anlatımı

Kpss Tarih Defterim Konu Özetleri

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı gün Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Adana’da idi. İmzalanınca Harbiye Nazırlığı bünyesinde İstanbul’a gitti. İstanbul’da, Ahmet Tevfik Paşa Hükümetine karşı, Ali Fethi Bey’in Hürriyetperver Avam […]

Fotoğraf yok
Tarih Konu Anlatımı

Kpss Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Konu Anlatımı ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ1. ÜNİTE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA I. DÜNYA SAVAŞI (1914 – 1918) Genel Sebepleria) Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu milliyetçilik anlayışı doğrultusunda ulusal devletlerin kurulmaya […]

Fotoğraf yok
Tarih

Kpss Kitap Notları

1- Birleşmiş Milletler teşkilatı hangi gelişme sonrasında kurulmuştur? II.Dünya Savaşı 2- İtalya, işgal altında bulundurduğu Meis ve Oniki Ada’yı 1947 Paris Antlaşması ile hangi devlete bırakmıştır? Yunanistan 3- Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’na üye olan her devletin […]

Fotoğraf yok
Tarih

Kpss Tarih Ezber Notları

1- 18 Ocak 1918’de yayımlanan Wilson İlkelerine göre yeniden kurulması planlanan devlet hangisidir? Polonya 2- I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı devletinin paylaşılması konusunda yapılan gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyuran devlet hangisidir? Rusya 3- I. Dünya Savaşı […]

Fotoğraf yok
Tarih

Kpss Tarih Ezber Notları

1- Ekberilik tarikatının kurucusu olarak bilinen, Vadet-i vücud görüşünü savunan kimdir? Muhyiddin Arabi Farsça kaleme aldığı ve yirmi bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi en önemli eseri olan, Anadoluda divan şiirinin öncülerinden Horosanlı Türk şairi kimdir? Hoca […]

Fotoğraf yok
2020 Kpss Hazırlık

Kpss sınavında Çıkabilecek Tarih Notları

Türk İslam devletlerinde tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının ya da dağıtımının yapıldığı kapalı Pazar yerine ne ad verilirdi? Kapan Hanı Türk İslam devletlerinde Ribat adı verilen kervansarayların ilk örneği hangi devlet tarafından verilmiştir? […]

Fotoğraf yok
2020 Kpss Hazırlık

KPSS’DE ÇIKABİLECEK TARİH EZBER NOTLARI-7

1- İş Bankası’nın ilk genel müdürü hangi cumhurbaşkanımızdır? Celal Bayar 2- 1933 yılında yerel yönetimlere finans yardımı için ne kurulmuştur? İller Bankası 3- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının bastığı ilk banknot ne kadardır? 5 tl 4- […]

2020 Kpss Hazırlık

2020 KPSS’DE ÇIKABİLECEK TARİH EZBER NOTLARI-6

1- Osmanlıda müderris yardımcılarına ne ad verilmiştir? Muid 2- Osmanlı döneminde ilk kredi kurumu II.Selim zamanında Yahudi Yasef Nasi tarafından hangi isimle kurulmuştur? Mendes Müessesesi 3- Osmanlı devletinde padişahın divanı hümayun toplantılarını izlediği bölüme ne […]