2022 KPSS
Tarih Püf Noktalar

300 Madde ile Kpss Tarih Önemli Notlar ve Uyarılar

Çıkma ihtimali olan sorular; Uygurlar veya Hazarlar. 1-) Ülüş kelimesinin ne anlama gelmektedir? Ülüş; Pay, hisse demektir. 2-) Türk adının anlamını nedir özellikle şu dörtlü önemli; Kaşgarlı Mahmut; Olgunluk ÇağıZiya Gökalp; Kanun – Nizam Sahibi […]

Fotoğraf yok
Tarih Konu Anlatımı

Kpss Tarih Defterim Konu Özetleri

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı gün Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Adana’da idi. İmzalanınca Harbiye Nazırlığı bünyesinde İstanbul’a gitti. İstanbul’da, Ahmet Tevfik Paşa Hükümetine karşı, Ali Fethi Bey’in Hürriyetperver Avam […]

Fotoğraf yok
Tarih Püf Noktalar

Kpss Türk İslam Devletleri Bu Sorular Çıkar

3-) Malazgirt Savaşına dikkat. Tarih boyunca ilk defa bir Bizans imparatoru Romen Diyojen Müslüman bir sultana esir düştü. Sultan Alparslan ““Toprak fethedenin malıdır.” diyerek Anadolu’da Türk beyliklerinin oluşmasına zemin hazırlayıp Türk tarihinde yeni bir dönem […]

Fotoğraf yok
Tarih Püf Noktalar

Kpss Osmanlı Devleti Bu Sorular Çıkar

1-) I. Murat Dönemi’ndeki savaşları iyi bilin. 2-) Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın oğulları Süleyman Çelebi (Edirne), Musa Çelebi (Bursa), Mehmet Çelebi (Amasya), İsa Çelebi (Balıkesir) hükümdarlığını ilan etmiştir. 3-) Hadimü’l Haremeyni Şerifeyn unvanını ilk kullanan […]

Fotoğraf yok
Tarih Püf Noktalar

Kpss İnkilap Tarihi Bu Sorular Çıkar

1-) Bu sene tarihi romanlara dikkat edin. Özellikle Ali Fethi Okyar’ın Üç Devirde Bir Adam, Rauf Orbay’ın Cehennem Değirmenleri, Celal Bayar’ın Bende Yazdım adlı eserini mutlaka bilin. 2-) İrade-i Milliye gazetesinin özelliklerini biliniz. 3-) İzmir’de […]

Fotoğraf yok
Tarih Püf Noktalar

Cağdaş Türk ve Dünya Tarihi Murat Göz Notlar

1-) Türkiye’de yerli malı haftasının Aralık ayında kutlandığını bilin. 2-) Yatıştırma Politikasına dikkat. 3-) II. Dünya Savaşı yıllarında devletlerin hangi hükümdarlarla savaşa girdiklerini bilin. SSCB Joseph Stalin döneminde girmiştir; İngiltere; 1940’a kadar Neville Chamberlain, Temmuz […]