7 Sayfa Kpss Tarih Notları
Tarih

7 Sayfa Kpss Tarih Notları

[1]▪ Ötükene eski Türkler TOPRAK ANA demişler.▪ Bozkırın kuyumcuları ve Amazon kadın savaşçılarıİSKİTLER dir▪ İslamiyet Doğduğunda Orta Asyada var olan devlet I.Köktürk devletidir.▪ YELME: Orta Asya Türklerinde savaş öncesi keşifyapan kol. Osmanlıda akıncı▪ Asya Hunlarını […]

Fotoğraf yok
Tarih

Kpss Tarih Ezber Notları

1- 18 Ocak 1918’de yayımlanan Wilson İlkelerine göre yeniden kurulması planlanan devlet hangisidir? Polonya 2- I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı devletinin paylaşılması konusunda yapılan gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyuran devlet hangisidir? Rusya 3- I. Dünya Savaşı […]

Fotoğraf yok
Tarih

Kpss Tarih Ezber Notları

1- Ekberilik tarikatının kurucusu olarak bilinen, Vadet-i vücud görüşünü savunan kimdir? Muhyiddin Arabi Farsça kaleme aldığı ve yirmi bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi en önemli eseri olan, Anadoluda divan şiirinin öncülerinden Horosanlı Türk şairi kimdir? Hoca […]

Fotoğraf yok
2020 Kpss Hazırlık

Kpss sınavında Çıkabilecek Tarih Notları

Türk İslam devletlerinde tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının ya da dağıtımının yapıldığı kapalı Pazar yerine ne ad verilirdi? Kapan Hanı Türk İslam devletlerinde Ribat adı verilen kervansarayların ilk örneği hangi devlet tarafından verilmiştir? […]

Fotoğraf yok
2020 Kpss Hazırlık

KPSS’DE ÇIKABİLECEK TARİH EZBER NOTLARI-7

1- İş Bankası’nın ilk genel müdürü hangi cumhurbaşkanımızdır? Celal Bayar 2- 1933 yılında yerel yönetimlere finans yardımı için ne kurulmuştur? İller Bankası 3- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının bastığı ilk banknot ne kadardır? 5 tl 4- […]

2020 Kpss Hazırlık

2020 KPSS’DE ÇIKABİLECEK TARİH EZBER NOTLARI-6

1- Osmanlıda müderris yardımcılarına ne ad verilmiştir? Muid 2- Osmanlı döneminde ilk kredi kurumu II.Selim zamanında Yahudi Yasef Nasi tarafından hangi isimle kurulmuştur? Mendes Müessesesi 3- Osmanlı devletinde padişahın divanı hümayun toplantılarını izlediği bölüme ne […]

Fotoğraf yok
Tarih

KPSS’DE ÇIKABİLECEK TARİH EZBER NOTLARI-5

1- Osmanlı Devleti’nde İlmiye sınıfının başında kim bulunmaktadır? Şeyhülislam 2- Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin yönetiminden kim sorumludur? Beylerbeyi 3-Osmanlı Devleti’nde herhangi bir beylerbeyi ve sancakbeyinin görevi nedeniyle eyalet veya sancağında bulunmadığı sırada kendisine vekalet etmek üzere […]

Fotoğraf yok
Tarih

2021 Kpss Kritik Notlar Evveliyat

1- İsmet İnönü tarafından iktidar ve muhalefet ilişkilerini yumuşatmak için yayınlanan belge hangisidir? 12 Temmuz Beyannamesi 2- Yumuşama döneminde Kırmızı Telefon Hattı hangi iki ülke arasında kurulmuştur? ABD-Rusya 3- III.Selim’in annesi Mihrişah Sultan için yaptırdığı […]