Fotoğraf yok
Vatandaşlık Püf Noktaları

Kpss Vatandaşlık Ders Notları

HUKUKUN TEMEL KURALLARI Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar1- Din kuralları2- Ahlak kuralları3- Görgü kuralları4- Hukuk kurallarıDiğerlerinden farklı olarak hukuk kurallarının arkasında kamu gücü yani devlet vardır.Hukuk Kurallarının Yaptırımları nelerdir?1- Ceza (suçun yaptırımı)2- Cebri icra (yerine getirilmeyen […]

Vatandaşlık Aanayasa Terimler Sözlüğü
Vatandaşlık Püf Noktaları

Vatandaşlık Aanayasa Terimler Sözlüğü

Alacaklı: Bir borç ilişkisinde karsı tarafı, bir şeyi yapmaya, vermeye ya da bir şeyi yapmaktan kaçınmaya zorlamaya hakkı olan kişi Aslen Kazanma: Bir hakkın, kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesi. Ayırt Etme […]

Fotoğraf yok
Vatandaşlık Püf Noktaları

Kpss Vatandaşlık Yeni YARGI Ders Notları

-ANAYASA MAHKEMESİ- -Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırk beş yaşın doldurulmuş olması gerekir. -Yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış olması gerekir. -Avukatların en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olması gerekir. -Üst […]

Fotoğraf yok
Vatandaşlık Püf Noktaları

Kpss Vatandaşlık Yeni YÜRÜTME Ders Notları

-CUMHURBAŞKANI- -CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI- Cumhurbaşkanı; ✓ 40 yaşını doldurmuş ✓ Yükseköğrenim yapmış, ✓ Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip ✓ Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa […]

Fotoğraf yok
Vatandaşlık Püf Noktaları

Kpss Vatandaşlık Yeni YASAMA Ders Notları

-YASAMA YETKİSİNİN ÖZELLİLKLERİ- -TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ- TBMM genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur. (TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini değil, bütün milleti temsil ederler.) -MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAK İÇİN GöREViNDEN ÇEKiLMELERİ GEREKENLER- Hâkim ve savcılar […]

Fotoğraf yok
Vatandaşlık Püf Noktaları

Tarihte Türk Anayasaları ve Özellikleri

I.MEŞRUTİYET’İN İLANI (1876) Türk tarihinde ilk kez anayasa (Kanunuesasi) yürürlüğe girmiştir. Osmanlı tarihinde ilk kez meclis (Meclis-i Umumi) açılmıştır. Halka ilk kez temsil hakkı verilmiştir. Kanunuesasi’nin özellikleri: Saltanat Ekber ve Erşed Sistemine göre Osmanlı ailesinden […]

Fotoğraf yok
Vatandaşlık Püf Noktaları

Kpss Vatandaşlık Hukuk Önemli Notlar

HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMLARI 1.Ceza: Kanunun suç işleyen kişilere uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır. örnek: Yaralama suçunu işleyen kişiye hapis cezası verilmesi. 2.Cebri icra: Borcunu(yükümlülüğünü) yerine getirmeyen kimsenin devlet gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanmasıdır. örnek: Mahkeme kararı neticesinde […]