Kpss Türkçe Çıkmış Sorular Deneme Sınavı 2

Kpss Sınavı Türkçe ve Dilbilgisi , Yazım Kuralları ve Noktalama işaretleri Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Türkçe Çıkmış Sorular Deneme Sınavı 2

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir alışı vardır?
A
Türkçenin doğru kullanımı konusunda bir konferans düzenlenecek.
B
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’na konuyla ilgili bir dilekçe verdi
C
Bu yıl festival 12 Temmuzda başlayacak.
D
istiklal Marşı’nı hep birlikte büyük bir coşkuyla söylediler.
E
Türk halk edebiyatının en güzel örneklerini bulup tanıttı
1 numaralı soru için açıklama 
“ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’na konuyla ilgili bir dilekçe verdi” cümlesinde dekanlığına sözcüğü kurum adı olduğu için kesme işareti kullanılmamalıdır. Kurum kuruluş adlarında hiçbir zaman kesme işareti kullanılmaz. “Gazi Üniversitesinin, Milli Eğitim Bakanlığının" sözlerinde kesme işareti kullanılmaz
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A
Bu fakültede sekiz yüz elli öğrenci eğitim görüyor.
B
Marmara denizindeki kirlilik oranının günden güne arttığı söyleniyor.
C
Bahçeye çıkarken üzerine pembe bir şal almıştı.
D
Romanında çocukluk günlerine çokça yer vermişti
E
Daha on beş yaşındayken yaşamın acı yüzüyle tanışmıştı
2 numaralı soru için açıklama 
“Marmara denizindeki kirlilik oranının günden güne arttığı söyleniyor” cümlesinde “Marmara denizi” özel bir isim olarak kullanıldığı için “denizin” ilk harfi büyük başlamalıdır.
Soru 3
21. yüzyılın eşiğinde iken Türkiye'de neyin bittiğini düşünebiliriz ki () Demokrasi () insan hakları gibi konularda yapılacak yığınla iş var () Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için aşılması gereken uzun ince bir yol var önümüzde. Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere, sırası ile hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A
(!)(,)(!)
B
(?)(;)(.)
C
(?)(,)(.)
D
(!)(;)(;)
E
(!)(,)(.)
3 numaralı soru için açıklama 
Boş bırakılan ilk yere soru anlamı verdiği için soru işareti, ikinci yere eş görevli sözcükler sıralandığı için virgül gelmelidir. Son bölüme cümle bittiği için nokta gelmelidir.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
A
Zamanında derslerine çalışmayanlar, ileride acısını çekerler.
B
Bütün çiçekleri kokladım, insan kokan bir çiçeğe rastlamadım.
C
Hepimiz doğarız, büyürüz, yaşlanırız ve dünyaya mendil sallarız.
D
Bu yurdun ormanını, dağını, ovasını, derdini ve sevdasını bilirim.
E
iyi anlaşılsın diye, yavaş, yavaş konuşmaya çalışıyorum.
4 numaralı soru için açıklama 
İkilemelerin arasında herhangi bir noktala işareti kullanılmaz, “iyi anlaşılsın diye, yavaş, yavaş konuşmaya çalışıyorum” cümlesinde “yavaş yavaş" ikileme olduğu için aradaki virgül kaldırılmalıdır.
Soru 5
Doğup büyüdüğüm bu kente yolum düştüğünde geride kalmış yaşamımın (I) bir başka boyutunu aradım buldum: Tarihsel kalıntılar (II) yerel, küçük el sanatları (III) her hafta kurulan pazar (IV) yöresel giysiler (V) yemekler... Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti koymaya gerek yoktur?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V
5 numaralı soru için açıklama 
“Doğup büyüdüğüm bu kente yolum düştüğünde geride kalmış yaşamımın (I) bir başka boyutunu aradım buldum” cümlesinde “yaşamımın bir başka boyutu” sözü birbirine bağlı olduğu için araya herhangi bir noktalama işareti girmez.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verinde kullanılmamış bir tırnak işareti (“ ”) vardır?
A
Korkudan titreyen bir sesle sordum: “Ne yapmış?”
B
“Çok sevineceğin bir haberim var.” diyerek babasının yanına oturdu.
C
“işte böyle neşeli ol.” Hep somurtuyorsun, diye onu uyardı.
D
Yeter artık!” diyeceğim şuna; ama bir türlü diyemiyorum.
E
Şaşkınlıkla baktım yüzüne: “Sana kim anlattı bunları?” demek geçti içimden.
6 numaralı soru için açıklama 
Alıntıların tamamı tırnak içine alınır, “işte böyle neşeli ol.” Hep somurtuyorsun, diye onu uyardı. Cümlesinde alıntı cümlenin tamamında olduğu için cümlenin sonunda tırnak kullanılmalıdır.
Soru 7
Baltalim anı’yla İstinye arasında uzanan( ) erguvanlarla süslü bir bahar semtine doğru ilerliyorum() Karşıma şirin mi şirin bir iskele çıkıyor() Emirgan iskelesi() Biraz ilerleyince bu kez da bir yalıyla karşılaşıyorum() Şerifler Yalısı. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(;)(.) (...)(■)(■)
B
(,)(.) (:)(.)(:)
C
(:)(;)(:)(.) (;)
D
(,)(...) (•)(,)(:)
E
(;)(...) (.)(.)(:)
7 numaralı soru için açıklama 
Birinci yere sıralama olduğu için virgül, ikinci bölüme cümle bittiği için nokta gelmelidir. Üçüncü bölüme bir açıklama yapılacağı için iki nokta, dördüncü bölüme nokta gelmelidir. Beşinci yere bir açıklama yapılacağı için iki nokta gelmelidir
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül (,) ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A
Alışveriş aceleye getirilmemeli, enine boyuna düşünülerek yapılmalıdır
B
Alışveriş öncesinde iyi bir piyasa araştırması yapılmalı, fiyatlar karşılaştırılmalıdır.
C
Yetkili satıcılardan alışveriş yapılmalı, bozuk ya da hatalı malın değiştirilmesi için girişimde bulunulmalıdır.
D
Satın alınan ürünlerde görülen bozukluklar, kusurlar hemen satıcıya bildirilmelidir
E
Alışverişte tartı ve ölçü aletlerinin kullanımına dikkat edilmeli, tanımadık kişi ve yerlerden alışveriş yapılmamalıdır.
8 numaralı soru için açıklama 
A,B,C ve E seçeneklerinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır. D seçeneğindeyse eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır.
Soru 9
Balıkesir’den çıkıp Edremit’e yöneldiniz mi sizinle kaynaşır, bütünleşir doğa (I) Yamaçlarda koyu yeşil çamlar, aşağılarda açık yeşil çınarlar, kavaklar (II) Kekik kokulu, çam kokulu bir esinti yalar geçer bedeninizi (III) Bir hışırtı, Şap Dağı’nın, M ad ra Dağı’nın derinliklerine çeker sizi (IV) Bir yunmuş arınmışlık duygusu uyanır içinizde (V) Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde ötekilerden farklı bir noktalama işare ti kullanılmalıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Bir numaralı yere cümle bittiği için nokta gelmelidir. İki numaralı yere eş görevli sözcükler sıralandığı için ve örnekler bitmediği için üç nokta gelmelidir. Üç,dört ve beş numaralı yerlere cümleler tamamlandığı için nokta gelmelidir.
Soru 10
Dünyada olduğu gibi bizim toplumumuzda da ekmek konusu her geçen gün önem kazanıyor (I) Ekmeğin yapımı, içindeki malzemeler ve besin değeriyle ilgilenenler çoğalıyor (II) Ekmekçilerde o kadar çok ekmek çeşidi oluyor ki insan hangisini alacağını şaşırıyor (III) Francala, köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli (IV) Oysa çocukluğumuzda öyle değildi, yalnızca yuvarlak somun ve pide vardı (V) Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine üç nokta (...) getirilmesi uygundur?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
10 numaralı soru için açıklama 
Francala, köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli (IV)” cümlesinde örnekler sıralanmış ancak bitmemiştir. Bu nedenle dördüncü yere üç nokta gelmelidir. Herhangi bir nedenle bitmemiş cümlelerin sonunda, benzer örneklerin devam edeceğini göstermek için üç nokta kullanılır.
Soru 11
Çocukken çikolatayı nasıl da severdim () Ne kadar yersem yiyeyim bıkmazdım. Ne var ki artık yasaktı çikolata ( ) Dokunuyordu çünkü. Oysa doktor leblebiyi yasaklayabilirdi. Leblebi ne kadar dokunursa dokunsun ( ) nasıl olsa sevmiyordum onu ( ) Ama çikolatanın yasak olması () Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A
(.)(;) (,)(...)(!)
B
(!)(.) (,)(.)(...)
C
(!)(!)(;)(:) (.)
D
(■) (:) (,) (■■■) (■■■)
E
(.)(.) (;)(:)(.)
11 numaralı soru için açıklama 
İlk bölüme bir duygu dile getirildiği için ünlem, ikinci bölüme cümle bittiği için nokta, üçüncü bölüme virgül gelmelidir. Dördüncü bölüme cümle bittiği için nokta, son bölüme cümle bitmediği için üç nokta gelmelidir.
Soru 12
Kimi kentler tarihin gölgesinde kalmış (I) adını unutturmuştur. Kimileri öyküler anlatır (II) kimileriyse yalnızca dinler. Sözün kısası her kent (III) kişiliğini (IV) yüzlerce hatta binlerce (V) yıldan beri tarih denen eleği sallaya sallaya oluşturmuştur. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) konması yanlış olur?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
12 numaralı soru için açıklama 
“yüzlerce hatta binlerce (V) yıldan beri tarih denen eleği sallaya sallaya oluşturmuştur” cümlesinde “binlerce yıldan beri” sözü birbirini tamamladığı için beşinci yere herhangi bir noktalama işareti getirilemez.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç (), yerinde kullanılmamıştır?
A
Yaşar Kemal (1922 - ) , romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu’nun kırsal yörelerini seçmiştir
B
Safinaz - (Öfkeyle) Hayır, istemiyorum anne!
C
Cevat Şakir (Halikarnas Balıkçısı), en güzel yapıtlarını Bodrum’da yazmıştır
D
Gezi (seyahat) yazıları, sunduğu gerçekler, gözlemler, bilgiler bakımından da önemlidir
E
Söylenceler, bir ulusun (geçmişini), maddi ya da manevi ilişkilerini yansıtan bir ayna gibidir.
13 numaralı soru için açıklama 
“Söylenceler, bir ulusun (geçmişini), maddi ya da manevi ilişkilerini yansıtan bir ayna gibidir” cümlesinde parantez yanlış kullanılmıştır. Parantez işareti, sözcüklerin anlamdaşlarını vermek, tarihleri göstermek için kullanılır. Hürriyet (özgürlük) kavramı çok tartışılıyor cümlesinde parantezin kullanımı doğrudur.
Soru 14
Dostlarımızdan ne kadar büyük bir güç aldığımızı biliyoruz değil mi ( ) Onların sevgisiyle () yardıma hazır sıcacık yürekleriyle birçok zorluğu kolayca aşarız () Mutluluklarımız onlarla çoğalır ( ) üzüntülerimiz onlarla azalır () Bu parçadaki ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilm elidir?
A
(...)(,) (.)(■)(■■■)
B
(?) (;)(!)(,)(.)
C
(:)(;) (.)(,)(!)
D
(:)(,) (...)(.)(■)
E
(?)(,) (.)(,)(.)
14 numaralı soru için açıklama 
ilk bölüme soru anlamı verdiği için soru işareti, ikinci bölüme sıralı sözler verildiği için virgül gelmelidir.Üçüncü bölüme nokta, dördüncü bölüme virgül, son bölüme de nokta gelmelidir.
Soru 15
Çocukluğuna götürüyor bizi yazar ( ) Gaziantep’teki evlerine ( ) ayağını yerden kesen uçurtma günlerine () Edebiyatla geçen yıllara () şiir sohbetlerine () Bu cümlede ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(.)(;) (.)(,)(...)
B
(:) (,) (...) (,) (...)
C
(:)(,) (.)(;)(.)
D
(.)(,) (:)(;)(...)
E
(...)(...) (.)(,)(.)
15 numaralı soru için açıklama 
Birinci yere örnekler sıralanacağı için iki nokta gelmelidir. İkinci bölüme sıralama olduğu için virgül gelmelidir. Üçüncü bölüme cümle bitmediği için üç nokta gelmelidir. Dördüncü bölüme virgül beşinci bölüme üç nokta gelmelidir.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A
Doğduğu, çok sevdiği bu kenti terk edip gitti.
B
O, bunları kimseden yardım almadan yapıyor.
C
O yıl, bu bölgede büyük bir kuraklık olmuştu
D
Sonunda, çok istediği bölümü kazanmış ve buradan mezun olmuştu.
E
Onlar biraz önce, verdiğim ödevi hazırlıyorlardı.
16 numaralı soru için açıklama 
“Onlar biraz önce, verdiğim ödevi hazırlıyorlardı” cümlesinden virgülü kaldırdığımızda iki anlam çıkar. Birincisi “biraz önce verdiğim ödev" yani ödevi biraz önce vermişim. İkincisi ise ödevi biraz önce hazırlıyorlarmış anlamıdır.
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) verilen açıklamaya uygun olarak kullanılmamıştır?
A
Eş görevli sözcükler arasına virgül konur: Herkes gibi onun da sevdiği, sevmediği kişiler vardı.
B
Virgülün bağlaç yerine kullanıldığı da olur: Odaya gir, masanın üstündeki saati getir
C
Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerinin sonuna virgül konur: Ben doğduğumda babam otuz yaşındaymış, dedi.
D
Bir sözü benimseme ya da yadsıma anlamı veren sözcüklerden sonra virgül kullanılır: Evet, ben de sizinle gelmek istiyorum
E
Özneyle yüklem arasına başka öğeler girmişse ya da öznenin vurgulanması gerekiyorsa özneden sonra virgül konur: İstanbul’a gideceği gün, babamın beni kucaklayıp öpüşünü unutamadım
17 numaralı soru için açıklama 
İstanbul’a gideceği gün, babamın beni kucaklayıp öpüşünü unutamadım” cümlesinde virgül özneyi vurgulamak için kullanılmamıştır. Bu cümlede gizli özne kullanılmıştır. E seçeneğinde virgül özneyi vurgulamak için kullanılmamıştır. Zaman anlamı veren sözü vurgulamak için kullanılmıştır.
Soru 18
Dün, bugün ya da yarın () Hüzünler, özgürlükle tutsaklık arasındaki gelgitler () insanlar arasındaki çekişmeler ( ) Sorunlar ve yaşananlar her dönemde aşağı yukarı aynı ( ) Bütün bu yaşananları bir tiyatro oyununa benzetirsek tek değişen kahramanlar () Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(.) (.) (...) (.) (...)
B
(!) (.) (...) (...) (...)
C
(...) (...) (...) (.) (.)
D
(:)(...) (!)(.)(...)
E
(...) (...) (:) (!) (.)
18 numaralı soru için açıklama 
Birinci , ikinci ve üçüncü bölümlere cümle tamamlanmadığı için üç nokta gelmelidir. Dördüncü ve beşinci bölümlere cümleler tamamlandığı için nokta gelmelidir.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçlarla belirtilen yerlere ötekilerden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?
A
Buraya yerleşince ev almışlar, büyükbaş hayvan almışlar ( ) ipek böcekçiliği, dokumacılık yapmışlar.
B
Kabadayı () şımarık bir delikanlı on sekiz yaşındaki dayımla tartışmış
C
Ailece aldıkları karar, hiç yılmamak, teslim olmamak ( ) sonuna kadar direnmekmiş.
D
Yaşar Bey’in kiraladığı üç katlı ( ) her katında ikişer oda bulunan teraslı eve yerleşmişler
E
Sabah erkenden kalkıyor ( ) dükkânı açıp ortalığı topluyormuş.
19 numaralı soru için açıklama 
B,C,D ve E seçeneklerinde eş görevli sözcükler sıralandığı için virgül kullanılmalıdır. “Buraya yerleşince ev almışlar, büyükbaş hayvan almışlar ( ) ipek böcekçiliği, dokumacılık yapmışlar” cümlesinde gruplandırma yapıldığı için noktalı virgül kullanılmalıdır.
Soru 20
Günün erken saatlerinde bütün ilçe hareketlenmişti. Gençler (I) Halkevi’ni mersinlerle (II) defnelerle süslemiş (III) çocuklar (IV) ellerinde kâğıt bayraklarla yollara dökülmüşlerdi. Bir şenlik havası (V) bir mutluluk ki görmeyin! Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
20 numaralı soru için açıklama 
Soruda verilen parçanın I ve IV numaralı yerlerine özneyi ayırmak için virgül (,), yine II ve V numaralı yerlerine eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül (,) kullanılmalıdır. Ancak III numaralı yere öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül (;) kullanılmalıdır
20 tamamladınız.

[wp_ad_camp_2]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.