2024 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Tarih Ders Notları

ekpss

2024 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tarih bölümünde genellikle Türkiye ve dünya tarihine dair genel bilgiler sorulur. İşte bu alanda bilmeniz gereken 50 kısa tarih bilgisi:

Göçebe Türk Kültürü: Türkler, tarih öncesi dönemlerde göçebe bir yaşam sürdürmüştür.

İslam Öncesi Türk Devletleri: Göktürkler ve Uygurlar, İslam öncesi dönemdeki önemli Türk devletleridir.

Türklerin İslamiyet’i Kabulü: 10. yüzyılda Karahanlılar ile başlayan Türklerin İslamiyet’i kabul süreci, Selçuklular ile tamamlanmıştır.

Büyük Selçuklu Devleti: Büyük Selçuklu Devleti, 11. ve 12. yüzyıllarda Orta Doğu ve Anadolu’da hüküm süren Türk devletidir.

Anadolu Selçuklu Devleti: Anadolu Selçuklu Devleti, 13. yüzyılda Anadolu’da kurulan ilk Türk devletidir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu: Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulmuştur.

I. Kosova Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki genişlemesi, 1389’daki I. Kosova Savaşı ile doruğa çıkmıştır.

İstanbul’un Fethi: İstanbul, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir.

Yavuz Sultan Selim: Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi ile Memlük Devleti’ni yıkarak Osmanlı İmparatorluğu’nu halifeliğe ulaştırmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun en geniş sınırlara ulaştığı dönemde hüküm sürmüştür.

Lale Devri: Lale Devri, 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan Batılılaşma hareketinin başladığı dönemdir.

Tanzimat Fermanı: Tanzimat Fermanı, 1839’da ilan edilerek Batılılaşma hareketinin hız kazandığı bir dönemi başlatmıştır.

93 Harbi: 93 Harbi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na verilen addır.

Trablusgarp Savaşı: 1911-1912 yıllarında İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaştır ve Osmanlı’nın Afrika’daki son topraklarını kaybetmesine neden olmuştur.

Balkan Savaşları: 1912-1913 yıllarında gerçekleşen Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki topraklarının büyük bir kısmını kaybetmesine yol açmıştır.

I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu, 1914-1918 yıllarında gerçekleşen I. Dünya Savaşı’na İttifak Devletleri’nin bir parçası olarak katılmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması: I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının başlangıcıdır.

Misak-ı Milli: Misak-ı Milli, Türkiye’nin sınırlarını belirleyen ve TBMM tarafından 1920 yılında kabul edilen bir belgedir.

Kurtuluş Savaşı: Türkiye’nin bağımsızlığını koruma ve Misak-ı Milli sınırlarını gerçekleştirme amacıyla 1919-1922 yıllarında gerçekleştirilen savaştır.

Lozan Barış Antlaşması: 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınmasını sağlamıştır.

Atatürk İlkeleri: Atatürk İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini oluşturan ve modern Türkiye’yi şekillendiren temel ilkelerdir.

Çok Partili Hayata Geçiş: Türkiye, 1946 yılında çok partili hayata geçiş yapmıştır.

Soğuk Savaş Dönemi: Soğuk Savaş Dönemi, 1947-1991 yılları arasında Batı ve Doğu blokları arasında ideolojik bir çatışma dönemidir ve Türkiye bu süreçte NATO’ya üye olmuştur.

Kıbrıs Barış Harekatı: 1974 yılında Türkiye, Kıbrıs’taki Türk azınlığı korumak için Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmiştir.

12 Eylül Darbesi: 1980 yılında Türkiye’de askeri bir darbe gerçekleşmiş ve bu darbe sonrası yeni bir anayasa yapılmıştır.

1982 Anayasası: Türkiye’nin hâlâ yürürlükte olan mevcut anayasası 1982 yılında kabul edilmiştir.

24 Ocak Kararları: Türkiye, 1980 yılında ekonomik bir dönüşüm geçirmiştir ve bu dönüşümün temelini 24 Ocak Kararları oluşturmuştur.

28 Şubat Süreci: 1997 yılında Türkiye’de gerçekleşen askeri muhtıra olarak da bilinir.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği: Türkiye, 1995 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması imzalamıştır.

Ortaçağda Haçlı Seferleri: 11. ve 13. yüzyıllar arasında gerçekleşen Haçlı Seferleri, Doğu ve Batı arasındaki ilişkileri derinden etkilemiştir.

Rönesans Dönemi: 14. ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan Rönesans, bilim, sanat ve kültürde büyük bir ilerlemeyi temsil eder.

Fransız İhtilali: 1789’da başlayan Fransız İhtilali, monarşinin yıkılması ve modern anlamda ilk cumhuriyetin kurulması ile sonuçlanmıştır.

Sanayi Devrimi: 18. ve 19. yüzyıllar arasında İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi, toplumların ekonomik ve sosyal yapısında büyük bir dönüşüm yaratmıştır.

I. Dünya Savaşı: 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen I. Dünya Savaşı, 20. yüzyılın şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.

II. Dünya Savaşı: 1939-1945 yılları arasında gerçekleşen II. Dünya Savaşı, tarihindeki en ölümcül savaştır.

Birleşmiş Milletler: II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Berlin Duvarı’nın Yıkılması: 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması, Soğuk Savaş’ın sona erişinin en önemli sembollerinden biridir.

Birleşik Krallık’ta Endüstri Devrimi: 18. yüzyılda Birleşik Krallık’ta başlayan Endüstri Devrimi, dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır.

Fransız Devrimi: Fransız Devrimi, 1789’da başlamış ve modern demokrasinin temellerini atmıştır.

Amerikan İç Savaşı: Amerikan İç Savaşı, 1861-1865 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiş ve köleliğin kaldırılmasına yol açmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükselişi: Osmanlı İmparatorluğu, 14. ve 17. yüzyıllar arasında en güçlü dönemini yaşamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Dönemi: 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu, ekonomik ve askeri açıdan gerileme dönemine girmiştir.

Kurtuluş Savaşı: Kurtuluş Savaşı, 1919-1922 yılları arasında Türkiye’nin bağımsızlığını korumak için gerçekleştirdiği bir dizi askeri ve politik çabaları içerir.

Atatürk’ün Hayatı: Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır.

Atatürk İlkeleri: Atatürk İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini ve politikalarını belirler.

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş: Türkiye, 1946 yılında çok partili hayata geçmiştir.

Türkiye’de 1960 Darbesi: Türkiye’deki ilk askeri darbe, 1960 yılında gerçekleşmiştir.

Türkiye’de 1980 Darbesi: 1980 darbesi, Türkiye tarihindeki en önemli politik olaylardan biridir ve siyasi yapının önemli ölçüde değişmesine yol açmıştır.

EKPSS İçin En Önemli Tarih Konuları

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.