Kpss Önlisans Tarih Güzel Benim Hocam Deneme Sınavı

Kpss Önlisans Tarih Deneme Sınavı, Kpss önlisans benim tatlı hocam tarih soruları

Kpss Önlisans Tarih Deneme Sınavı

Soru 1
Doğu Roma İmparatorluğu’yla Margus ve Anatolius antlaşmalarım imzalayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A
istemi Yabgu
B
Atilla
C
Bumin Kağan
D
Mete Han
E
Kutluk İiterış Kağan
1 numaralı soru için açıklama 
Avrupa Hunları Attila Dönem i’nde Doğu Roma jmparatortuğu'yla - 434 yılında MARGUS Antlaşması’nı, - 447 yılında ANATOLİUS Antlaşmasını İmzalamıştır, Bu antlaşmalarla Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) Avrupa Hunlarının üstünlüğünü kabul etmiştir
Soru 2
Muğla ve Milas çevresinde kurulan ve denizcilik faaliyetleriyle ilgilenen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aydınoğulları
B
Menteşeoğullan
C
Candaroğulları
D
Saruhanoğulları
E
Hamitoğuları
2 numaralı soru için açıklama 
- Menteşeoğullan —> Muğla ve Milas çevresinde - Aydınoğulları - » İzmir, Selçuk, Tire çevresinde - Candaroğulları —» Kastamonu ve Sinop çevresinde - Saruhanoğulları —> Manisa çevresinde - Hamitoğulları —> İsparta ve Antalya çevresinde kurulmuştur.
Soru 3
Bizans İmparatoru VI. Kantakuzen’in kızı Theodora ile evlenen ve OsmanlIları beylik konumundan devlet konumuna getiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fatih Sultan Mehmet
B
II. Murat
C
Orhan Bey
D
Osman Bey
E
I. Bayezid
3 numaralı soru için açıklama 
Osmanlıları - aşiretten beylik konum una getiren Osman Bey - beylik konum undan devlet konum una getiren Orhan Bey - devlet konumundan imparatorluk seviyesine getiren ise Fatih Sultan Mehmet’tir. Bu doğrultuda cevabımız C seçeneğindeki Orhan Bey’dir.
Soru 4
Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması ile İran’a karşı elde ettiği üstünlüğü aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?
A
Ahmet Paşa
B
Serav
C
Nasuh Paşa
D
Kasr-ı Şirin
E
Amasya
4 numaralı soru için açıklama 
1611'de im zalanan Nasuh Paşa Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması’yla İran’dan aldığı yerleri geri vermiştir. Buna karşı İran’ın ise yıllık 200 deve yükü ham ipek vergi vermesi kararlaştırılmıştır,
Soru 5
1724 yılındaki istanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk ............................. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse verilen bilgi doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
A
resmî antlaşmadır
B
dostluk antlaşmasıdır
C
kapitülasyon antlaşmasıdır
D
sorunlu antlaşmadır
E
boğazlar konusundaki antlaşmadır
5 numaralı soru için açıklama 
1724 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti ve Rusya İran topraklarını aralarında paylaşmışlardır, Dolayısıyla bu antlaşma Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilk dostluk antlaşmasıdır
Soru 6
Yeniçeri Ocağı'nın asker ihtiyacını aşağıdaki ocaklardan hangisi karşılamaktadır?
A
Acemi oğlanlar
B
Lağımcı
C
Bostancı
D
Cebeci
E
Humbaracı
6 numaralı soru için açıklama 
Yeniçeri Ocağı’nın asker ihtiyacını I. Murat Donem i’nde kurulan Acemioğlanlar Ocağı karşılam aktadır. Acemioğlanlar Ocağı’nda, devşirilen çocuklara ilk askeri eğitim verilmektedir.
Soru 7
L Çeşme I. Navarin III. Sinop Osmanlı Devleti yukarıdaki baskınlardan hangilerini Kırım Savaşı sırasında yaşamıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
1768-1774 O sm anlı-Rus Savaşı sırasında 1770 Çeşme Baskını, Yunan isyanı sırasında 1827 Navarin Baskını, 1853-1856 O sm anlı-Rus Savaşı (Kırım Savaşı) sırasında 1854 Sinop Baskını yaşanmıştır
Soru 8
I. Midye - Enez hattı II. Meriç Nehri III. Tunca Nehri Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ile Balkan ulusları arasında yukarıdakilerden hangileri sınır olarak belirlenmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız II
D
I ve II
E
II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
I. B alkan Savaşı sonucunda O sm anlI Devleti ile Balkan ulusları arasında Midye-Enez hattı sınır olmuştur. II. Balkan Savaşı sonucunda ise Meriç Nehri O smanlIı Devleti ile Balkan ulusları arasında sınır olmuştur
Soru 9
I. Dünya Savaşı başlamadan önce oluşturulan Üçlü ittifak ve Üçlü itilaf blokları içerisinde aşağıdaki devletlerden hangisi ver almaz?
A
İngiltere
B
İtalya
C
Almanya
D
Rusya
E
Osmanlı
9 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı I. Dünya Savaşı başladıktan sonra ittifak Bloğu'na dahil olmuştur.
Soru 10
Almanya’nın Uzak Doğu’da ki sömürgelerini ele geçirdikten sonra I. Dünya Savaşı’ndan ilk çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bulgaristan
B
Japonya
C
İtalya
D
ABD
E
Sırbistan
10 numaralı soru için açıklama 
Almnya’nın Uzak Doğu’daki sömürgelerini ele geçirdikten sonra I. Dünya Savaşı’ndan ilk çekilen devlet Japonya’dır. Savaştan ilk çekilen ittifak devleti Bulgaristan’dır. Savaş sırasında saf değiştiren İtalya’dır, Savaşın süresini kısaltan ABD’dir. Savaşın başlam asına neden olan Sırbistan’dır
Soru 11
Mustafa Kemal’in yazdığı eserler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Arıburnu Muharebeleri Raporu
B
Takımın Muharebe Eğitimi
C
Karlsbad Hatıraları
D
Medeni Bilgiler
E
Millî Savaş Hikayeleri
11 numaralı soru için açıklama 
A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler Mustafa Kemal'in yazdığı eserlerdir. Ancak E seçeneğinde verilen "Millî Savaş Hikâyeleri" Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait bir eserdi
Soru 12
Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin; I. Le Pays, II. Albayrak, III. Hadisat gibi yayın organlarından hangilerinin çıkarılmasında etkili olduğu ileri sürülebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti; - Le Pays (Türkçe Vatan anlamına gelmektedir.) - Al bayrak - Hadisat gibi gazetelerin çıkarılmasında etkili olmuştur. Bu doğrultuda öncüllerde verilenlerin tamamını doğru cevap olarak kabul edebiliriz.
Soru 13
23 Nisan 1923’te açılan TBMM’de yer alan aşağıdaki milletvekillerinden hangisi, en yaşlı üye sıfatıyla geçici olarak meclis başkanlığı yapmıştır?
A
Refet Bey
B
Şerif Bey
C
Ali İhsan Paşa
D
Dr. Adnan Be
E
Kara Vasıf Bey
13 numaralı soru için açıklama 
TBMM 23 Nisan 1923'te en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif (Alkan) B eyin başkanlığında açılmıştır. Açılış konuşmasını da yapan Şerif Bey yerini, 24 Nisan 1923’te oybirliğiyle TBM M başkanı seçilen Mustafa Kemal'e bırakm ıştır. Dolayısıyla doğ- J ru cevap B olmalıdır.
Soru 14
Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın İlk bestecisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ali Rıfat Çağatay
B
Cemal Reşit Rey
C
Necip Kazım Akses
D
Osman Zeki Üngör
E
Ahmed Adnan Saygun
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin edilmesinden sonra meydana gelmiştir?
A
İzmir iktisat Kongresi’nin toplanması
B
Fethi Bey’in başbakanlık görevine getirilmesi
C
Halk Fırkası’nın kurulması
D
Ankara'nın başkent ilan edilmesi
E
II. TBMM’nin toplanması
15 numaralı soru için açıklama 
- İzmir iktisat Kongresi 17 Şubat - A Mart 1923 tarihinde toplanmıştır. - Halk Fırkası 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. - Ankara ismet Paşa'nın verdiği yasa tasarısıyla 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmiştir. - II. TBMM yapılan seçimler neticesinde 11 Ağustos 1923’te toplanmıştır. Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildiğinden A, C, D ve E seçeneklerindeki gelişmelerin bu tarihten daha önce yaşandığı anlaşılmaktadır. B seçeneğindeki gelişme ise cumhuriyetin ilanından daha sonra yaşanmıştır. Zira Fethi Bey 21 Kasım 1924’te başbakanlık görevine getirilmiştir. Bu durum da doğru seçenek B olm alıdır
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün hem milliyetçilik hem de cumhuriyetçilik İlkesiyle ilgilidir?
A
Sümerbank ve Denizbank’ın kurulması
B
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C
TBMM’nin açılması
D
Medreselerin kapatılması
E
Hafta tatilinin pazar gününe çekilmesi
16 numaralı soru için açıklama 
- Sümerbank ve Denizbank ülkem izde sanayi ve denizcilik alanında yapılacak faaliyetlere kaynak sağlam ak ve destek olmak adına kurulmuştur. Bu nedenle bu bankalar devletçilik ilkesiyle ilgilidir. - Tekke ve zaviyelerin kapatılması ise laiklik ilkesinin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir. - Medreselerin kapatılması eğitim hayatının laikleşmesi için atılan adımlardan birisidir, - Halta tatilinin cuma gününden pazara çekilmesi ise inkılapçılık ilkesinin geçerli olduğu göstermektedir. C seçeneğindeki TBM M ’nin açılması ise hem milliyetçilik hem de cumhuriyetçilikle ilgilidir. Bu meclisle azınlık milletvekilleri yer almamış ve meclis millî bağımsızlığı sağlamak için gayret göstermiştir (m illiyetçilik). TBM M halkın oylarıyla seçildiğinden ulusal egemenlik ilkesi gözetilmiştir (cumhuriyetçilik). Sonuç itibariyle doğru cevap C seçeneğindeki TBMM ’nin açılması olmalıdır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde Türkiye’nin dışişleri bakanlığı görevinde bulunmamıştır?
A
Tevfik Rüştü Aras
B
ismet İnönü
C
Şükrü Kaya
D
Yusuf Kemal Tengirşenk
E
Şükrü Saraçoğlu
17 numaralı soru için açıklama 
Şükrü Saraçoğlu
Soru 18
I. Dünya Savaşı sonucunda kurulan Milletler Cemiyeti’nin merkezi aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?
A
İsviçre
B
Lüksemburg
C
Hollanda
D
Fransa
E
Belçika
18 numaralı soru için açıklama 
I. Dünya Savaşı sonucunda oluşturulan M illetler Cemiyeti 1920’de İsviçre'nin Cenevre kenti merkez olm ak üzere kurulmuştur. Türkiye ise bu cemiyete 1932 yılında üye olmuştur.
18 tamamladınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.