Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

Kpss Vatandaşlık Yasama Konu Anlatımı

YASAMA pdf – indir KAYNAK-1 Yasama yetkisinin özellikleri; genelliği(istisnası Cumhurbaşkanlığı kararnamesidir.), asliliği(ilk elliği-istisnası Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleridir.), devredilemezliği(istisnası kanun hükmünde kararnamelerdir.), sürekliliği. Kanun maddi ve şekli olmak üzere ikiye ayrılır. […]

Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

Kpss Vatandaşlık Temel Hak ve Hürriyetler

Kpss Vatandaşlık Benim Hocam TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Konu anlatımı KAYNAK-1 Temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmaksızın yalnızca anayasada belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlar; anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum […]

Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

Kpss Türk Anayasa Tarihi – Özet

Kpss Vatandaşlık Anayasa Türk Anayasa Tarihi Benim Hocam , hocawebde vatandaşlık , ali koç vatandaşlık kpss konu anlatım kitabı   Osmanlı’da anayasacılık hareketi Sened-i İttifakla başlar. Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı anayasa olmayıp anayasal […]

Vatandaşlık Detaylı Konu Anlatım

Kpss Temel Hukuk Bilgisi – Özet

Kpss lisans önlisans benim hocam vatandaşlık kpss Vatandaşlık Hukuk TEMEL HUKUK KAVRAMLARI   KAYNAK-1  hocawebde vatandaşlık Hukuk kurallarını sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan ayıran en önemli özellik, hukuk kurallarının maddi yaptırım ile desteklenmesidir. Müeyyide; herhangi bir kuralın […]