Fotoğraf yok
iktisat

100 Çözümlü İktisat Sorusu

1-) X malının fiyatı Y malının fiyatına eşitken tüketici faydasını maksimize ediyorsa, X ve Y mallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? ( Sayıştay 2006 ) A- X’in marjinal faydası Y’ninkine eşittir. B- Gelirin arttığı […]

A GRUBU ALAN

KPSS A Hangi Meslekler İçin Zorunludur?

A grubu kadrolar, kariyer kadroları olarak da açıklanmaktadır. Bu kariyer kadrolarının içerisinde müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb. alanlar bulunmaktadır. Bu kadrolardan seçim yapabilmek için kurumların alım yapacakları unvan için belirlenen KPSS puanının alınması […]

A GRUBU ALAN

Kpss A Grubu Döküman ve Deneme İndir

Kpss Sınavına Hazırlanan Arkadaşlar için Kaynaklar A Grubu Soru , Test , Deneme , Konu Anlatımı ve Özet pdf Dökümanları KPSS  İktisat Soruları pdf KPSS A grubu makro iktisat soru ve cevapları pdf  İktisat Çözümlü Sorular pdf […]

Maliye

Kpss A Grubu Maliye Soru ve Cevap

KPSS MALİYE SORULARI  136-Para politikası nedir ve araçları nelerdir ? Merkez bankasının fiyat istikrarını sağlayabilmek için ekonomiye müdehale ederek ekonomideki mal ve hizmet bileşimlerinin değişmesine neden olan politikalardır. -para arzı -açık piyasa işlemleri -reeskont oranı […]

Kpss Mikro İktisat Terimler Sözlüğü
iktisat

Kpss Mikro İktisat Terimler Sözlüğü

MİKRO İKTİSAT ALTERNATİF MALİYET: bir şeyin seçilmesi nedeniyle vazgeçilen en iyi alternatifin değeri. ANTİ-TRÖST YASALARI: oligopolcü firmaların aralarında anlaşarak ya da birleşerek monopol gücü elde etmelerine veya elde etmeye kalkışmalarını yasaklamaya yönelik yapılan yasal düzenlemelerdir. […]

Maliye

Kpss A Grubu Maliye 135 Soru ve Cevap

MALİYE SORULARI -alternatifler sıralamayı bozmamalıdır 1-Adam Smith vergileme ilkeleri nelerdir ? -adalet ilkesi -belirlilik(keskinlik) ilkesi -uygunluk ilkesi -iktisadilik ilkesi 2-Adolp Wagner vergileme ilkeleri nelerdir ? -mali ilkeler -esneklik ilkesi -ahlaki ilkeler -teknik ilkeler -iktisadilik ilkesi […]

Hukuk Bölümü

Kpss Hukuk Dersi Önemli Süreler

HUKUK SÜRELER Boşalan Bakanlığa 15 gün içinde atama yapılır Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine Başvurur.Mahkeme 15 gün içinde karar verir. Sayıştay kararlarına karşı 15 gün içinde düzeltme istenebilir.   Somut Norm denetiminde […]

Fotoğraf yok
Maliye

Kpss 140 Sayfa Maliye Ders Notu indir

Kpss Sınavına hazırlanan arkadaşlar için muhteşem bir kaynak Kpss A Grubu Maliye Dersi 140 Sayfa Konu anlatımı ders notu Tamamen özgün Abdrurrezak Yıldırım Arkadaşımız tarafından hazırlanmış , pdf formatından indirilebilir kaynaktır A grubunu hazırlanan arkadaşlar […]