Haberler

Polis Akademisi 2 bin 500 Üniversite Öğrencisi Alacak

  Polis Akademisi’ne 2 bin 500 Üniversite Öğrencisi AlınacakEmniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi olan www.pa.edu.tr sitesinde yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul ve İzmir’de öğrenim gören 2.500 üniversite öğrencisini Polis Akademisi’ne alacak.Yapılan açıklamaya göre; Ankara’da devlet […]

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM
Hukuk Bölümü

Kpss Ticaret Hukuku Ders Notları

Ticaret Hukuku  TİCARİ İŞLETME HUKUKU   TİCARİ İŞLETME     Ticaret Kanunu “Ticari İşletme” esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir. Sadece kanunun 11.maddesinin 1.fıkrasında “ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen […]

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM
Hukuk Bölümü

Medeni Usül Hukuku

Medeni Usül Hukuku konu anlatımı pdf dökümanını indirmek için sayfa sonundaki indirme linkini kullanınız  DÖKÜMANI İNDİRİN  

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM
Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk   Medeni Hukuk Sosyal hayatı düzenleyen kurallar şunlardır: 1) Din Kuralları 2) Ahlak Kuralları     yaptırımları (müeyyideleri) manevidir. 3) Görgü Kuralları 4) Hukuk Kuralları yaptırımı maddidir (kendilerine uyulması devlet kuvveti yardımıyla sağlanabilen kurallardır).   […]

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM
Hukuk Bölümü

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku A-GENEL Hakkın senede bağlı bulunduğu senetsiz dermeyanın (Öne sürmek, Ortaya koymak) ve devri mümkün olmadığı senetlerdir. ÖZELLİKLERİHak başkasına devredilebilir olmalıdır. Hak nakden değerlendirilebilmeli. Hakla senet arasında sıkı bir bağ vardır. Senetsiz hak ileri sürülemez ve […]

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM
Hukuk Bölümü

Kişiler Hukuku

Kpss Kişiler Hukuku , Ders Notları Gerçek Kişiler   1.Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi:   I)Kişiliğin Başlangıcı:   I)Genel Olarak:Kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar (MK.mad.27)   1-Tam olarak doğmak:Doğumun ne zaman tamamlanmış […]

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM
Hukuk Bölümü

Kpss İdare Hukuku Test – Deneme

1)     İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır? a)     Yasama Organı b)     Yürütme Organı c)     Yargı Organı d)     Hiçbiri 2)     Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a)     İdare Devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır b)     İdare, […]

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM
Hukuk Bölümü

İdare Hukuku ve İdari Yargı Ders Notu – pdf

İDARE VE İDARE HUKUKU Bu kısımda, idare hukukuna giriş niteliğinde, önce idare hukukunun konusu olan idare kavramını, sonra idare hukukunun tanımını, sistemlerini, doğumunu, gelişimini, özelliklerini, kaynaklarını, uygulama alanını, diğer hukuk dallarıyla ilişkilerini, bölümlerini ve idare […]

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM
Hukuk Bölümü

İcra İflas Hukuku Test

İcra müdürünün, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, aşağıdakilerden hangisini inceleme yetkisi yoktur? a)   Takibin kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılıp yapılmadığını b)   Kambiyo senedinin henüz vadesinin gelip gelmediğini c)   Senedin kambiyo senedi olup olmadığını d)   Alacağın zamanaşımına […]

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM
Hukuk Bölümü

İcra İflas Hukuku

Kpss İcra İflas Hukuku Ders notları , Konu Anlatımı   İCRA VE İFLÂS HUKUKU   İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile (zorla) yerine getirilmesidir. […]